tlačiť

Zamestnanci školy

Vedenie školy:
Jozef Kakaščík, riaditeľ školy
Valéria Hricovová, zástupkyňa riaditeľa školy
Štefan Kovalič, zástupca riaditeľa školy

Umelecká rada školy:
Ján Bak – dychové nástroje, bicie nástroje
Jana Bilaničová – hudobná náuka
Dagmar Čurová – sláčikové oddelenie, gitarové oddelenie, hra na cimbal
Andrea Demjanová – akordeónové oddelenie, hra na keyboard
Miroslava Hrabovská – výtvarný odbor
Jana Hricenková – gitarové oddelenie, hra na cimbal
Valéria Hricovová – klavírne oddelenie
Mária Lacová – tanečný odbor, literárno-dramatický odbor
Zuzana Pulščáková – spevácke oddelenie

Pedagogickí zamestnanci:
Ján Bak – dychové nástroje, gitara (Baštová)
Svetlana Beriša – husle (Baštová)
Jana Bilaničová – violončelo, hudobná náuka (Baštová)
Sofia Borzová – klavír (Baštová)
Sylvia Bučková – spev, keyboard (Baštová, Zimná)
Dagmar Čurová – husle (Baštová)
Andrea Demjanová – akordeón (Baštová)
Darina Džamová – klavír (Baštová)
Tatiana Ďurišová – klavír, keyboard (Zimná)
Róbert Földes – bicie nástroje (Zimná)
Pavol Frištyk – kontrabas, gitara (Baštová)
Eva Gáborová – klavír (Zimná)
Klára Ganzerová – klavír (Štefánikova)
Anna Geciová – akordeón (Baštová)
Viktor Gliganič – husle, hudobná náuka (Zimná, Baštová)
Antonín Horkel – gitara, dychové nástroje (Baštová)
Miroslava Hrabovská – klavír, výtvarný odbor (Baštová)
Jana Hricenková – cimbal, gitara (Štefánikova)
Valéria Hricovová – klavír (Baštová)
Jozef Kakaščík – dychové nástroje (Baštová)
Oľga Kaščáková – husle (Baštová)
Eva Konečná – klavír, organ (Baštová)
Štefan Kovalič – dychové nástroje, bicie nástroje (Baštová)
Jitka Krišková – klavír (Baštová)
Mária Kuderjavá – literárno-dramatický odbor (Volgogradská)
Miroslava Kuchárová – husle (Baštová)
Mária Lacová – tanečný odbor (Volgogradská)
Jana Ljubimová – spev (Baštová)
Henrieta Mamrillová – klavír (Baštová)
František Novotný – tanečný odbor (Volgogradská)
Zuzana Pulščáková – klavír, keyboard, spev (Baštová, Zimná)
Mária Repková– klavír (Zimná)
Júlis Selčan – klavír, keyboard, gitara (Štefánikova)
Katarína Semančíková – gitara, hudobná náuka (Baštová, Zimná)
Ľuboslava Semanová – dychové nástroje, hudobná náuka (Štefánikova)
Štefan Šoltis – výtvarný odbor (Zimná)
Štefan Tkáč – dychové nástroje (Zimná)
Rozália Varcholová – husle (Štefánikova)
Danica Verčimáková – klavír (Baštová)
Erika Vojteková – klavír (Baštová)
Miroslava Zelinková – korepetície TO (Volgogradská)
Renáta Zgolová – dychové nástroje (Baštová)
Milena Žáková – výtvarný odbor (Štefánikova)


Ostatní zamestnanci:
Iveta Baranová – upratovačka
Mária Dreveňáková – školníčka, upratovačka
Mária Gromanová – školníčka, upratovačka
Miroslav Hudák – kurič, údržbár
Slávka Kollárová – hospodárka
Eva Kreheľová – upratovačka
Edita Palenčárová – PaM
Jozef Tomaščík – údržbár


 

Aktualizované: 26.11.2014

 

spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Vádium s.r.o. 2009