tlačiť

Komorný spevácky zbor Vocalis ZUŠ M. Moyzesa

Dirigentka: Mgr. Lenka Michaliková

Poslaním hlasovej výchovy je vypestovať kultivovaný spevácky prejav, ktorý je najvýraznejším hudobným vyjadrením uplatneným v hudbe všetkých štýlových období a žánrov v sólovom, zborovom aj komornom obsadení. Práca v speváckom zbore poskytuje žiakom možnosť zmysluplného odreagovania sa, radosť zo spoločnej tvorby hudobného diela, prehlbuje ich emocionalitu a rozširuje hudobnú gramotnosť. Žiaci sa svojím spevom učia vnímať krásu hudby, pestujú a uchovávajú si spevnosť ako jeden z výrazných, hoci v poslednom čase oslabovaných atribútov kultúry osobnosti mladého človeka

Detský spevácky zbor ZUŠ M. Moyzesa vznikol v roku 2007 . Nadviazal na tradíciu speváckeho zboru Zvonček, ktorý pôsobil na ZUŠ pod vedením Mgr. Jany Ljubimovej. Dnešnú základňu zboru tvoria noví speváci vo veku od 10 do 16 rokov. Výber notového materiálu a dramaturgia zboru je zameraná na interpretáciu diel rôznych hudobných období, spirituálu, gospelu a úprav ľudových piesní. V repertoári nechýbajú skladby súčasných skladateľov a úpravy populárnych piesní. V roku 2007 zbor získal na regionálnej prehliadke speváckych zborov DO, RE, MI, FA ocenenie za interpretáciu slovenskej ľudovej piesne, v roku 2008 ocenenie za interpretáciu tvorby slovenských skladateľov a v roku 2010 ocenenie za pestrú dramaturgiu a umelecký rast. V súčasnosti zbor účinkuje pod vedením Mgr. Lenky Michalikovej s názvom Komorný spevácky zbor Vocalis na koncertoch ZUŠ a rôznych kultúrnych podujatiach mesta Prešov.
Cieľom predmetu zborový spev je poskytnúť možnosť všetkým žiakom, ktorí prejavia záujem o účinkovanie v speváckom zbore. Záujem sa vždy považuje za prvoradý a je nadradený nad spevácke schopnosti. Cieľom speváckeho zboru je aj samotná prezentácia práce na rôznych kultúrnych podujatiach školy, mesta, súťažných prehliadkach a pod.Skúšky speváckeho zboru Vocalis: Utorok 15.00–16.30.

 

Aktualizované: 29.2.2012

 

spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Vádium s.r.o. 2009