tlačiť

Hlasová výchova, Spev

Spev je oddávna najprirodzenejší hudobný prejav človeka. Kultivovaný spevácky prejav sa uplatňuje vo vokálnej hudbe všetkých štýlových období a žánrov, v sólových, komorných i zborových skladbách.
Spievanie pre svoju ľahkú dostupnosť má široké pole spoločenského a výchovného uplatnenia. Vďaka univerzálnym funkciám je spev šancou, ktorú možno využiť na všestranný rozvoj osobnosti.
Žiaci uplatňujú svoje poznatky aj v ďalších štúdiách na stredných a vysokých školách.
Na našej škole sa vyučuje klasický spev, muzikálový a zborový spev. Žiaci účinkujú na rôznych kultúrnych podujatiach školy, mesta, zúčastňujú sa speváckych súťaží.

Vedúca oddelenia: Jana Ljubimová

 

Aktualizované: 10.1.2011

 

spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Vádium s.r.o. 2009