tlačiť

Hviezdoslavov Kubín 2009

V druhej kategórii Prešovský kraj reprezentovala Miriama Sabová z Prešova. Predstavila sa textom Janka Kráľa: Kríž a čiapka. Odborne ju viedla PaedDr. Mária Kuderjavá zo ZUŠ M. Moyzesa v Prešove. Už po vypočutí Miriaminho prednesú nám bolo jasné, že hodnotenie bude skvelé. A stalo sa. PhDr. Eva Jenčíková v mene celej poroty vyriekla na adresu Miriaminho výkonu tieto závažné slová: „Páčila si sa nám. Mne sa páčilo, že si zosúčasnila romantický text, a to tým, že bolo cítiť tvoj vnútorný postoj k textu, že si zvolila ako rekvizitu čipkovanú bielu sukňu, ktorá bola v istých okamihoch duchom. Premieňala sa, prihovárala si sa jej spredu aj zboku a bolo to funkčné. Bolo to ako metafora obrazu. Výborná bola technika prednesú. Atmosféra básne bola silná. Dokážeš tvoriť atmosféru napätia, preto tvoj prednes vyznel sugestívne."

Predstavitelia detskej poroty vyzdvihli najmä to, že sa vedela vcítiť do takej miery, že im počas jej prednesú behali zimomriavky po tele.
Recitátorov III. kategórie, tých najlepších z najlepších na Slovensku, bolo 16. Štrnásta v poradí recitovala krehká pôvabná bytosť, ktorá roztlieskala ruky kubínskeho publika tak, že sa hodnú chvíľu zdalo, že potlesk ani neutíchne.

Bola to Prešovčanka Alexandra Kuderjavá. Pedagogicky ju viedla jej mama a svoj prednes vybudovala na texte Gerharda Ruissa v preklade Mariána Hatalu. Alexandra okrem zvukových prostriedkov využívala aj mimojazykové, z nich najvýraznejšie traky na nohaviciach, ktoré sa počas jej výkonu menili, dostávali vždy iné významy a táto časť kostýmu sa stávala rekvizitou, aj obrazom, metaforou, ktorou budovala funkčnú, veľmi sugestívnu nadstavbu nad textom.

PhDr. Ľubomír Kováčik, PhD. ju hodnotil takto: „Bol to naozaj dobrý text, výborný prednes. Je to kultivovaná recitátorka. Bolo to prepracované, traky boli funkčne využité." Eva Grohová ocenila jej hravosť, radosť z prednesú... "mala som pocit, že pozýva do hry aj publikum".
Recitátori IV. a V. kategórie tiež prichádzajú do Kubína súťažiť. Prešovská recitátorská škola je tu už známa a nesmierne úspešná. Prvenstvo vo IV. kategórii prednesú prózy si odniesla Anna Rakovská, študentka Gymnázia J. A. Raymana, ktorú pripravovala PaedDr. Mária Kuderjavá v Literárno-dramatickom odbore ZUŠ M. Moyzesa v Prešove. Recitovala text Quima Monzóa: Ropucha. Učiteľka M. Kuderjavá netajila svoju hrdosť a nadšenie, keďže je to už tretí víťazný rok. V predchádzajúcich ročníkoch prvenstvo získali Eva Kášová a Lucia Lejková.

Ďalším prvenstvom sa môže hrdiť Eva Kášová aj tohto roku, keďže získala 1. miesto v V. kategórii v prednese poézie. Excelovala s textom Mirosiava Välka: Štvornožci.
K úspešným prešovským recitátorkám patria ešte Laura Urbanova, tretia najlepšia v V. kategórii v prednese prózy. Predstavila sa Zoščenkovým textom Kolotoč a veľmi priaznivo bola hodnotená aj Jana Kovalčíková, víťazka krajského kola v IV. kategórii prednesú poézie s textom Belly Achmadulinovej: Rozprávka o daždi.

 

Autor: Ľubica Bekéniová, Prešivský večerník

Aktualizované: 18.1.2010

 

spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Vádium s.r.o. 2009