tlačiť

Divadelný súbor MAM

Tento súbor začal pôsobiť v roku 1997. Profiloval sa v priebehu viacerých rokov z detského divadelného súboru ZARAMBARIMBURÁCI, počas ktorých sa v ňom vystriedalo mnoho detí, študentov a koncepcií. Súčasný MAM je pokračovateľom mnohých jej predchodcov, ktorí v súčasnosti spolupracujú v súbore ako dramaturgovia či režiséri (Adela Mitrová, Miron Pukan). Cieľom inscenačných snažení tohto súboru bolo otvoriť kreatívny priestor novým dramatickým pokusom, neusilovať sa za každú cenu kreovať pevné inscenačné tvary, a preto sú i produkcie MAM-árov neustále v jemnom či výraznejšom pohybe.

Z najúspešnejších titulov vyberáme: Dlhší o hlavu, Srdca kus

Vedúca súboru: Mária Kuderjavá

 

Zverejnené: 3.12.2009

 

spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Vádium s.r.o. 2009