tlačiť

45. Medzinárodného festivalu poézie Valašské Meziřičí

V dňoch 19.–21. 11. 2009 sa vo Valašskom Meziřičí konal 45. ročník Medzinárodného festivalu poézie. Zúčastnilo sa na ňom 34 najlepších recitátorov z Čiech a zo Slovenska. Naša škola má na tomto významnom podujatí už tradične svojich zástupcov. Aj tohto roku nás reprezentovali dve žiačky II. cyklu LDO – Anička Rakovská a Janka Kovalčíková. Súťaž pozostávala z dvoch kôl – v 1. kole sa recituje próza a do 2. kola postupujú najlepší, v ktorom recitujú poéziu. Špecifikom tejto súťaže je, že odborná porota po každom výkone hneď dvíha tabuľku s počtom bodov pre toho ktorého recitátora.

Obidve naše dievčatá sa prebojovali do 2. kola, čo považujem za úspech. No a absolútny úspech bol víťazstvo Janky Kovalčíkovej v 1. kategórii. Predstavila sa prózou Arkadija Averčenka – „Nevyliečiteľní“ a Belly Achma Dulinovej – „Dážď“. Anička Rakovská recitovala v 1. kole prózu Quim Monzó – „Ropucha“ a v 2. kole Jozef Urban – „Dnes nie je Mikuláša“. Umiestnila sa na 7. mieste.

Naší žiaci sa na „VALMEZE“ už tradične výborne prezentujú. V minulom roku Cenu Jiřího Brolla získala Lucia Lejková a rok predtým Eva Kášová umiestnila na 3. mieste.

Tohto roku sme 1. miesto získali po prvýkrát, z čoho máme veľkú radosť.

Predseda poroty Marcel Šustek takto hodnotil výkon našej žiačky – Janky Kovalčíkovej:
„Jubilejný ročník bol však ako celok nesmierne zaujímavý, inšpiratívny a priniesol celú škálu pozoruhodných výkonov.
Najpríjemnejším prekvapením festivalu boli nesporne víťazi oboch súťažných kategórií (anály festivalu zrejme zaregistrovali rekordný, tridsaťsedemročný vekový rozdiel medzi nimi!). Osemnásťročná Jana Kovalčíková z Prešova (L kategória, 1. miesto) sa v prvom kole nedala strhnúť búrlivými reakciami publika, rozvážne udržala základný rozprávačský princíp a jednotlivým postavám dobre zvoleného humorného textu (Arkadij Averčenko: Nevyliečiteľní) vždy iba na okamih prepožičiavala svoj hlas a nasadenie, aby sa vzápätí spoľahlivo vrátila k elementárnemu princípu prednesú prózy. S prekvapujúcou istotou dokázala interpretačné vychutnať detail, vždy však len ako súčasť celku. Vo výbornej atmosfére demonštrovala osobitý zmysel pre vtip, iróniu i potrebný odstup. Napriek tomu však bola v silnej konkurencii po prvom kole „až" tretia, a keďže v tom druhom súťažila s textom, ktorého prednes ju na ostatnom Hviezdoslavovom Kubíne neposunul na stupne víťazov, jej pozícia nevyzerala príliš nádejne. Mladá recitátorka však dokázala aj v druhom kole prekvapiť, jej prednes oproti Kubínu nadobudol vzrušujúcu ľahkosť, v texte (Bella Achmadulina: Rozprávlka o daždi) dokázala zrazu objaviť mnoho nových súvislostí, veľmi dobre pracovala s temporytmom, intenzitou hlasu i pauzou. Napriek niektorým problematickým dramaturgickým zásahom bolo jej vystúpenie hodnotené veľmi vysoko a spolu s prvým kolom to vyústilo v nečakané víťazstvo.“

Viac sa o tejto prehliadke dozviete na webovej sránke http://mfp.kzvalmez.cz/
Výsledyky a zaujímavosti nájdete v Zpravodajstve zo 45. Medzinárodného festivalu poézie (s. 12)

Pripravila: Mária Kuderjavá

 

Aktualizované: 28.1.2010

 

spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Vádium s.r.o. 2009