tlačiť

Dychové nástroje

Neoddeliteľnou súčasťou našej školy je aj dychové oddelenie. Výuka na dychové hudobné nástroje patrí k hlavným prioritám a siaha hlboko do samotnej histórie školy. Na dychovom oddelení sa žiaci môžu naplno realizovať a splniť si svoj cieľ, niečo nové sa naučiť.
Dychové hudobné nástroje rozdeľujeme na drevené a plechové hudobné nástroje. V súčasnosti sa na škole zo skupiny drevených dychových nástrojov vyučuje: zobcová flauta, altová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón a zo skupiny plechových dychových nástrojov: trúbka, lesný roh, tenor, barytón, trombón, tuba.
V tomto školskom roku pôsobí spolu na dychovom oddelení v budove na Baštovej ulici a na sídl. Sekčov – ZŠ Sibírska deväť učiteľov.
Pri dychovom oddelení pracuje aj dychový orchester Baštovanka, ktorého dirigentom je riaditeľ ZUŠ p. Jozef Kakaščík. Tento orchester reprezentuje nielen školu, ale aj mesto a preto našou prioritou je neustále ho dopĺňať tými skúsenejšími žiakmi – hudobníkmi.
Samozrejme žiaci dych. oddelenia pravidelne vystupujú na rôznych koncertoch, či už interných, alebo aj verejných. Uplatňujú sa v sólovej, komornej, súborovej a orchestrálnej hre.
Štúdium hry na dychové nástroje poskytuje žiakom základy odborného vzdelania, rozvíja hudobné zručnosti, vychováva nadšeného poslucháča a interpreta hudby, tiež rozvíja estetické cítenie a formuje charakter.
Mnohí absolventi dych. oddelenia našej školy študujú na konzervatóriách, vysokých školách umeleckého zamerania a potom ďalej pôsobia ako sólový interpreti alebo ako členovia divadelných, symfonických a iných orchestroch nielen doma, ale aj v zahraničí.

Vedúci oddlenia: Štefan Kovalič

 

Autor: Štefan Kovalič

Aktualizované: 13.1.2011

 

spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Vádium s.r.o. 2009