tlačiť

Keyboard

Oddelenie elektronických klávesových nástrojov (keyboardov) patrí medzi vekovo najmladšie hudobné oddelenie ZUŠ M. Moyzesa. Svoju históriu začalo písať v školskom roku 1993/1994.
Keyboard patrí do skupiny elektronických klávesových hudobných nástrojov a na prelome 20. a 21. storočia sa stal veľmi populárnym a žiadaným. Hra na keyboarde sa stala novým vyučovacím predmetom na základných umeleckých školách a teší sa rastúcej obľube. Prednosťou tohto nástroja sú jeho široké možnosti hudobného vyjadrenia (rôzne typy zvukových farieb, automatických sprievodov) a mnohostranné využitie. Vyučovanie hry na keyboarde je súčasťou výchovy a vzdelávania žiaka. Práca učiteľa so žiakom je charakteristická individuálnym prístupom s prihliadnutím na vek dieťaťa, jeho celkové nadanie, povahové, rozumové vlastnosti a úroveň talentu. Už žiak prvého ročníka dokáže zahrať spamäti krátke skladby, vystúpiť na keyboardovom seminári a triednom koncerte pre rodičov.
V tomto školskom roku pôsobí na keyboardovom oddelení päť učiteľov, ktorí učia v budove na Baštovej ulici a na sídlisku Sekčov – Opál.

Vedúca oddelenia: Bibiána Mátyásová

 

Autor: Bibiána Mátyásová

Aktualizované: 19.1.2010

 

spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Vádium s.r.o. 2009