tlačiť

Bicie nástroje

Bicie, ako samostatný hudobný nástroj sa začal vyučovať na ZUŠ až v druhej polovici 70. rokoch minulého storočia. Dovtedy boli brané ako doprovodné alebo iba ako doplňujúce hudobné nástroje v rytmickej sekcii hudobných nástrojov. Doba však ukázala, aká hlboká priepasť vznikla týmto pohľadom na nástroj, ktorý bol po speve tým najstarším hudobným nástrojom. Samotný vývoj v iných vyspelejších krajinách rýchlo napredoval – ako po technickom, ale i nástrojovom vybavení, na rozdiel vývoja vtedajšieho Československa. Bicie sa učili len ako doplňujúci, vedľajší nástroj popri akordeóne alebo dychových nástrojoch. No vo vyspelom svete boli bicie brané za hlavný, teda rovnocenný nástroj. Preto dnešnou úlohou učiteľa na bicie nástroje nie je naučiť žiakov len rytmus, ale komplexne vychovávať žiakov po technickej, improvizačnej a aj hudobnej stránke. K tomuto účelu slúžia dnes rôzne formy, ako celú problematiku úspešne a zaujímavou formou zvládnuť (noty svetových škôl na bicie nástroje, CD s nahrávkami rôznych renomovaných svetových škôl, techník a žánrov na tomto nástroji).
Po absolvovaní I. stupňa môžu žiaci pokračovať na II. stupni, ktorý je zameraný na vyučovanie v jazzových kombách (menšie jazzové skupiny). Poznatky, ktoré žiaci získajú môžu využiť pri ďalšom štúdiu na stredných školách – konzervatóriách, kde sú bicie nástroje samostatným nástrojom alebo na vyšších umeleckých školách – akadémie Brno, Praha. Žiaci našej školy nás prezentujú v rôznych súboroch – MDO Baštovanka , jazzové kombá ako doprovod gitarových alebo akordeónových súborov.

Vedúci oddelenia: Michal Gál

 

Autor: Michal Gál

Aktualizované: 19.1.2010

 

spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Vádium s.r.o. 2009