tlačiť

Akordeón

Akordeón ako hudobný nastroj má široké uplatnenie v hudobnej sfére. Využitím špecifických technicko-výrazových prostriedkov má uplatnenie v rôznych hudobných žánroch, ako je hudba tanečná (valčíky, tangá, polky, …), vážna, hudobné podfarbenie vo filmoch, či využitie akordeónu v ľudovej hudbe.
Učitelia akordeónového oddelenia sa snažia vzbudiť záujem dieťaťa o hudbu ako takú, objavovať jej krásu, rozvíjať citovosť u dieťaťa, pôsobiť na jeho rozumové vlastnosti. Tým, že na hudobných školách sa preferuje individuálne vyučovanie, môže sa učiteľ venovať každému dieťaťu samostatne, rozvíjať jeho osobité nadanie, formovať jeho osobnosť. Učitelia akordeónového oddelenia sú plne kvalifikovaní , svojimi vedomosťami a dlhodobou praxou plne rozvíjajú hudobné nadanie a talent u detí, čo sa prejavuje úspechmi na rôznych súťažiach, či kultúrnych podujatiach organizovaných školou a mestom a prijímaním našich žiakov na konzervatóriá.

Vedúca oddelenia: Andrea Demjanová

 

Autor: Andere Demjanová

Aktualizované: 21.1.2010

 

spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Vádium s.r.o. 2009