tlačiť

Súčasnosť

Naša škola ponúka deťom od 5 rokov aj dospelým:

- komplexné základné umelecké vzdelanie v hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom odbore pod vedením kvalifikovaných učiteľov

- individuálna a skupinová forma vyučovanie žiakov
- dotácia 2,5 až 5 hodín vyučovania týždenne bez zvýšenia príspevku
- možnosť súbežne študovať viac odborov v rámci školy
- možnosť prípravy na profesionálnu umeleckú dráhu
- prezentácia výsledkov práce žiakov – koncerty, výstavy, prehliadky, vystúpenia, súťaže
- účinkovanie žiakov na umeleckých podujatiach doma aj v zahraničí.
- dlhoročná tradícia a skúsenosti s prácou s deťmi

Hra na hudobnom nástroji prebieha individuálnou formou, hudobná náuka, tanec a výučba v literárno-dramatickom a výtvarnom odbore kolektívnou formou s možnosťou individuálneho prístupu k žiakom. Po získaní potrebných vedomostí a zručností sa žiaci môžu realizovať v kolektívnych telesách školy.
Počas celého školského roka žiaci môžu účinkovať na verejných a interných koncertoch, koncertoch realizovaných mestským úradom a rôznymi inštitúciami mesta, zúčastňovať sa súťaží a prehliadok v rámci svojho odboru. Talentovaní žiaci sú odborne pripravovaní na štúdium na konzervatóriách a vysokých umeleckých školách.
Ak sa teda chcete naučiť hrať na hudobnom nástroji, spievať, recitovať, ak chcete tancovať, hrať divadlo alebo kresliť a maľovať, navštívte našu školu. Umožnite sebe a svojím deťom vzdelávať sa profesionálnou formou, individuálne, pod odborným vedením a na rozdiel od rôznych krúžkov aj s perspektívou ďalšieho štúdia

 

Aktualizované: 16.12.2010

 

spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Vádium s.r.o. 2009