Hudobný odbor

článok z oldweb.zusmm.sk

Hudobný odbor umožňuje žiakom učiť sa ovládať rôzne hudobné nástroje, zvládnuť hudobnú náuku, vystupovať na žiackych koncertoch a na rozmanitých spoločenských podujatiach. Žiaci majú možnosť venovať sa spevu , hre na klavíri, akordeóne, husliach, zobcovej a priečnej flaute, klarinete, saxofóne, trúbke, gitare, violončele, keyboarde a bicích nástrojoch, zborovému spev, príprava na hru v džezovej skupine, hra na. Najlepší absolventi ZUŠ môžu ďalej prehlbovať svoje umenie štúdiom na konzervatóriách a neskôr na vysokých umeleckých školách. Uplatnia sa buď ako sólisti, hudobní pedagógovia, alebo ako speváci, či inštrumentalisti v rôznych hudobných skupinách. Samostatnú kapitolu v živote hudobného odboru tvorí príprava a účasť žiakov na rozličných súťažiach doma aj v zahraničí.

Zverejnené: