tlačiť

Tanečný odbor

Na našej škole sa vyučuje klasický, moderný a ľudový tanec. Na hodinách tanca kladie dôraz na výuku klasického tanca, ktorý je základný výrazový prostriedok scénického tanečného umenia. Výuka klasického tanca zaručuje, že po absolvovaní prvého a druhého stupňa vychádza zo ZUŠ kvalitný tanečník pre amatérske i profesionálne súbory.

Na hodinách ľudového tanca v spojení so spevom poznávajú ľudové tradície nášho regiónu Šariš, jeho pestrosť, krásu a rôznorodosť.
Absolventi ZUŠ po ukončení vzdelania na konzervatóriu, či Vysokej škole múzických umení majú uplatnenie ako členovia divadiel, sólisti s rôznymi štýlmi tanca, alebo ako členovia rôznych tanečných skupín. Môžu sa uplatniť aj ako taneční pedagógovia.

 

Aktualizované: 18.4.2011

 

spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Vádium s.r.o. 2009