tlačiť

Literárno-dramatický odbor

Cieľom dramatickej výchovy, realizovanej v LDO našej škole, je pôsobiť na estetický rozvoj žiakov, na pochopenie umenia a kultúry v najširšom slova zmysle. Ide o to, aby naši zverenci vedeli umenie vnímať a prijímať, ale aj aktívne vytvárať či spoluvytvárať. V súčasnosti sa dramatická činnosť sústreďuje na poznávanie divadelného umenia (herecká práca, divadelná komunikácia s divákmi, princípy kompozície a výstavby, pohyb, reč). Okrem dramatickej výchovy sa v našej práci sústreďujeme na umelecký prednes detí a mládeže.
Okrem toho, že vychovávame vnímavého a kultivovaného diváka, naša činnosť sa sústreďuje aj na aktívnu tvorbu divadelných produktov. Túto činnosť kumulujeme do práce jednotlivých súborov (divadlo poézie MAM, detské divadlo ZARAMBARIMBURÁCI a hudobné divadlo ŠUŠLAVÁ MUŠĽA). Okrem skupinových telies nám radosť robia aj jednotlivci, ktorí po absolvovaní štúdia v našom odbore študujú na konzervatóriách v Košiciach a v Bratislave, VŠMU v Bratislave, DAMU v Praha, AMU v Banskej Bystrici.

 

Aktualizované: 6.12.2009

 

spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Vádium s.r.o. 2009