tlačiť

KRAJSKÁ SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA SPEVÁCKYCH ZBOROV MLÁDEŽ SPIEVA 2013

KRAJSKÁ SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA SPEVÁCKYCH ZBOROV MLÁDEŽ SPIEVA 2013

Dňa 18.4.2013 sa uskutočnila súťažná prehliadka speváckych zborov Mládež spieva 2013 v priestoroch Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou. Mládež spieva je najstaršou a v posledných rokoch jedinou súťažou v oblasti zborového spevu detí a mládeže. Súťaž je celoštátna, postupová, pozostávajúca z krajského a celoštátneho kola.
Organizátori krajského kola súťaže majú právo na základe odporúčania poroty navrhnúť aj kvalitný zbor z ďalšieho miesta v poradí. Organizátor celoštátneho kola rozhodne podľa svojich možností (finančné prostriedky MK SR) a kompetencie návrh prijať.
Súťažilo spolu šesť zborov s vlastným repertoárom. Podmienkou pre akceptáciu do súťaže na celoštátne kolo bolo splnenie dramaturgických podmienok. Nacvičenie povinnej skladby (cyklus piesní) Iris Szeghyovej - Bolo to tak? Spevácke výkony zbororov ocenila odborná trojčlenná porota : Mgr. Ľ. Varínsky, Mgr. L. Varínská, Mgr. T. Švajková,PhD.
Spevácky zbor Vocalis ZUŠ M.Moyzesa získal diplom za umiestnenie v zlatom pásme s návrhom na postup do celoslovenského kola (14.6.–16.6.2013 Prievidza). Krajskú prehliadku zborov organizovalo Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou.
 

Aktualizované: 19.2.2014

 

spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Vádium s.r.o. 2009