Výsledky regionálnej speváckej súťaže "Moyzesov slávik 2011"

článok z oldweb.zusmm.sk

Výsledky súťaže "Moyzesov slávik 2011" sú v prílohe stránky.

Zverejnené: