tlačiť

Regionálna súťaž v štvorručnej hre na klavíri v Košiciach, 24. marec 2011

Uplynulé roky ukázali, že táto súťaž si získala veľkú popularitu a obľúbenosť medzi pedagógmi a žiakmi ZUŠ na východnom Slovensku. Zdravá súťažná atmosféra, pekné výkony súťažiacich, ktorých obohacuje hra vo dvojici, stretnutia pedagógov a možnosť výmeny skúseností i repertoáru – to sú dobré dôvody pre účasť na tejto súťažnej prehliadke.
Svojim výkonom sa nedali zahanbiť žiačky Martina Kollárová a Klaudia Hanková z triedy pani učiteľky Verčimákovej, ktoré v prvej kategórii získali zlaté pásmo a stali sa zároveň laureátmi tejto kategórie. Našu školu vzorne reprezentovali aj Andrea a Petronela Zamborské, žiačky pani učiteľky Mamrillovej, ktoré si v štvrtej kategórii svojím výkonom vybojovali bronzové pásmo.

 
  • obr
  • obr
  • obr

Aktualizované: 7.4.2011

 

spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Vádium s.r.o. 2009