tlačiť

Prehliadka detských speváckych zborov Mládež spieva 2011, Vranov nad Topľou

Dňa 14.4.2011 sa uskutočnila prehliadka detských speváckych zborov Mládež spieva 2011 v priestoroch Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou. Mládež spieva je najstaršou a v posledných rokoch jedinou súťažou v oblasti zborového spevu detí a mládeže.
Komorný spevácky zbor Vocalis ZUŠ M. Moyzesa získal diplom za umiestnenie v zlatom pásme s návrhom na postup do celoslovenského kola.
Krajskú prehliadku zborov organizovalo Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou.


 

Aktualizované: 14.8.2012

 

spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Vádium s.r.o. 2009