tlačiť

Výtvarný odbor

V každom človeku sa skrývajú určité schopnosti tvoriť, umelecky sa prejavovať. Úlohou výtvarného odboru je tieto tvorivé schopnosti rozvíjať. Deti pracujú v dvoch skupinách. Prvú skupinu tvoria deti predškolského veku, ktoré sa oboznamujú s rôznymi výtvarnými technikami prostredníctvom hravých výtvarných činností. Druhú skupinu tvoria deti mladšieho a staršieho školského veku. Tu sa okrem základných disciplín kresba, maľba, grafika deti oboznamujú aj so základnými postupmi pri práci s rôznymi materiálmi, vo fotografii, v priestorovom vytváraní.
Ak žiaci po absolvovaní ZUŠ pokračujú v štúdiu na stredných školách umeleckého priemyslu, alebo vysokých výtvarníckych školách, majú potom možnosť zaujať vo svojom profesionálnom živote pozície nezávislých umelcov-výtvarníkov, návrhárov dizajnu pre spotrebný priemysel, môžu pokračovať v štúdiu architektúry, výtvarnej pedagogiky atď.

 

Zverejnené: 13.9.2009

 

spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Vádium s.r.o. 2009