tlačiť

MDO Baštovanka

Mládežnícky dychový orchester – Baštovanka pri ZUŠ M. Moyzesa bol založený v roku 1995. Zakladateľmi orchestra boli p. Ján Saloka a p. Jozef Kakaščík, riaditeľ školy, umelecký vedúci a dirigent. V orchestri je 40 členov, ktorí sú žiakmi alebo absolventmi ZUŠ.
Od začiatku svojho pôsobenia sa orchester zameral na interpretáciu úprav slovenských ľudových piesní. Postupne sa repertoár orchestra obohatil o koncertné a sólové skladby domácich a zahraničných autorov.
Za obdobie svojej existencie orchester absolvoval viac ako 500 vystúpení pri rôznych kultúrno-spoločenských akciách doma i v zahraničí (Česká republika, Poľsko, Francúzsko, Taliansko, Maďarsko, Rumunsko, Sicília, Malta, ostrov Gozo, Nemecko a Holandsko).
V rokoch 2002 a 2006 bol orchester účastníkom celoštátnych súťaží dychových hudieb, kde sa umiestnil v zlatých pásmach a v roku 2004 až 2009 sa orchester zúčastnil na medzinárodných prehliadkach dychových hudieb (Europaráda) v Poľsku. Od svojho vzniku MDO Baštovanka vykonal veľký kus práce v oblasti výchovy a realizácie mladých hráčov dychových orchestrov, v reprezentácii školy, mesta Prešov, nášho regiónu a Slovenska.

Jozef Kakaščík, riaditeľ školy, umelecký vedúci a dirigent.

 

Aktualizované: 21.10.2009

 

spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Vádium s.r.o. 2009