Hra na fujare

článok z oldweb.zusmm.sk

Oznamujeme všetkým, ktorí majú záujem o hru na fujare, že od septembra bude možnosť štúdia hry na tento ľudový nástroj. Záujemcovia sa môžu informovať telefonicky alebo osobne na ZUŠ M. Moyzesa u p. riaditeľa Jozefa Kakaščíka.

Tešíme sa na Vás.

Zverejnené: